Židovské hřbitovy

Seznam hřbitovů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání

Židovský hřbitov Bílina

V sousedství městského hřbitova v Bílině se nachází židovský hřbitov se zhruba čtyřmi desítkami povalených náhrobků, ruinou márnice a bránou.

Židovský hřbitov Blovice

Židovský hřbitov v Blovicích byl založen v roce 1683 a je zde zachováno celkem asi 350 náhrobků. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí z přelomu 17. a 18. století.

Židovský hřbitov Boskovice

Jeden z největších a nejcennějších hřbitovů v České republice s náhrobky barokního a klasicistního typu. Součástí je i pomník 22 boskovických Židů padlých v první světové válce.

Židovský hřbitov Bosyně

Židovský hřbitov v Bosyni byl založený nejspíše před rokem 1849.

Židovský hřbitov Břeclav

Židovský hřbitov v Břeclavi leží asi 800 m severně od náměstí T. G. Masaryka, při severní části Mahenovy ulice. Byl pravděpodobně založen již před rokem 1643. Na ploše o rozloze 7136 m2 se dochovalo asi 400 náhrobků. Zdejší barokní náhrobní kameny se podobají náhrobkům v Mikulově. Nejstarší z nich pocházejí z roku 1713. Součástí hřbitova je i architektonicky cenná obřadní síň arch. F. Neumanna z roku 1892.

Židovský hřbitov Bruntál

Židovský hřbitov na tomto místě vznikl po roce 1904. Většina náhrobků ale byla kolem roku 1980 rozprodána a do současnosti se tak nezachovala. Dnes je zde možné nalézt pouze jeden náhrobek a památník s pamětní deskou připomínající existenci hřbitova.

Židovský hřbitov Budyně nad Ohří

Hřbitov byl patrně založen roku 1785 jako druhé pohřebiště místních Židů, první hřbitov se nacházel u městských hradeb při severovýchodní baště města. Hřbitov má opravenou a vysokou kamennou zeď a je uzamčen. Ke hřbitovu nevede žádná dobrá cesta a tak ve vegetační době je velmi špatně přístupný.

Židovský hřbitov Čáslav

Židovský hřbitov v Čáslavi je součástí komunálního hřbitova. Založen byl roku 1884, pohřby se zde konaly do 2. světové války. Nachází se zde pomník obětem nacismu z roku 1949.

Židovský hřbitov Drahonice

Židovský hřbitov v Drahonicích se nachází asi kilometr jihovýchodně od vesnice Drahonice (část obce Lubenec) na svahu a je přístupný po polní cestě. Založen měl být již v 16. století, avšak nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1724. Rozkládá se na ploše 1744 m2 a čítá zhruba sto náhrobků z let 1826 až 1904. Součástí hřbitova je rovněž ruina někdejší márnice.

Židovský hřbitov Drmoul

Židovský hřbitov v Drmoulu je prvně zmiňován roku 1676. Pohřebiště čítá zhruba 360 náhrobků z let 1673–1936.

Židovský hřbitov Havlíčkův Brod

Židovský hřbitov byl založen roku 1890. Za první světové války zde byly pohřbeny i první oběti tyfové epidemie. Další už byly pohřbívány na novém místě severně od města. Dochovalo se tu asi 200 kamenných náhrobků. Hřbitov přestal být používán po roce 1942.

Židovský hřbitov Havlíčkův Brod (tyfový)

Hřbitov byl založen roku 1917 poté, co v táboře přeplněném židovskými uprchlíky z Haliče a Bukoviny, který se nacházel na území dnešní psychiatrické léčebny, vypukla epidemie skvrnitého tyfu a pro její oběti již nebylo místo na židovském hřbitově v centru města. Pohřbívání zde však bylo ukončeno bezprostředně po skončení první světové války.

Židovský hřbitov Holice

Židovský hřbitov v Holicích se nachází v těsném sousedství hřbitova komunálního na jižním okraji města Holic.

Židovský hřbitov Hustopeče

Židovský hřbitov v Hustopečích byl založen v roce 1886, v 80. letech 20. století byl zlikvidován a nahrazen parkem s malým památníkem.

Židovský hřbitov Jičín

Židovský hřbitov v Jičíně byl založen roku 1651, nacházejí se na něm cenné náhrobky barokního a klasicistního typu i díla moderních sochařů a pamětní deska se jmény obětí nacismu.

Židovský hřbitov Kladno

Židovský hřbitov byl založen roku 1889, dosud se zde pohřbívá. Na hřbitově se nachází kolem 200 náhrobků. U vstupu je zachovalá funkcionalistická obřadní síň z roku 1938.

Židovský hřbitov Krnov

Židovský hřbitov v Krnově byl založen roku 1873, dnes se zde nachází umělecky hodnotné náhrobky a secesní tumba z roku 1910.

Židovský hřbitov Lednice na Moravě

Bývalý židovský hřbitov neznámého stáří zlikvidován v letech 1980-81. Náhrobky byly uloženy do země, pouze v severní části pozemku bylo ponecháno lapidárium ze dvou náhrobků. Vzhledem k jejich popadávání byly i ony uloženy do země a plocha hřbitova je nyní používána jako veřejně přístupná zeleň. Dnes už židovskou obec v Lednici připomíná jen několik náhrobků, které se podařilo zachránit a navrátit na hřbitov péčí Federace židovských obcí v roce 2013.

Židovský hřbitov Letov

V Letově byla jedna z největších židovských komunit na Podbořansku a byla také jádrem pozdější komunity v Podbořanech samotných.

Židovský hřbitov Louny

Židovský hřbitov v Lounech byl založen roku 1874 a je v pořadí již třetí, neboť první dva zanikly. Je samostatnou součástí městského hřbitova v Lounech.

Židovský hřbitov Malešov

Židovský hřbitov v Malešově byl založen snad v 18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z poloviny 18. století.

Židovský hřbitov Mašťov

V Mašťově se nachází židovský hřbitov založený údajně v 15. století. Dnes se zde nachází kolem 170 náhrobních kamenů. Zdevastován byl nacisty, ale i za komunistického režimu. Asi 50 náhrobků roku 1982 odvlekli filmaři při natáčení na židovský hřbitov v Teplicích, odkud se po roce 2000 postupně vrátily zpět.

Židovský hřbitov Měcholupy

Židovský hřbitov byl založený v roce 1857 za obcí u silnice směrem Želeč. Hřbitov byl silně zdevastován nacisty během druhé světové války, v důsledku čehož se dochovalo pouze zhruba 30 náhrobků z let 1890 až 1928.

Židovský hřbitov Mohelnice

Mohelnický židovský hřbitov je součástí hřbitova komunálního. Ve východní části hřbitova se ve dvou řadách nachází šestnáct náhrobků s hebrejskými nápisy z první poloviny 20. století. Židovská část není oddělena od hlavní části hřbitova - mezi řadami macev jsou umístěny náhrobky křesťanské.

Židovský hřbitov Most

Roku 1878 byl v Souši na úpatí vrchu Hněvín založen židovský hřbitov, kde je pohřbena řada významných osobností Mostecka. Hřbitov je v současné době památkovým areálem.

Židovský hřbitov Nové Sedliště

Židovský hřbitov v Novém Sedlišti leží v remízku cca 300 m západně od středu obce, při potoce tekoucím do vsi. Dochovalo se téměř 250 náhrobků či jejich zbytků, s nejstarším čitelným náhrobkem z roku 1703.

Židovský hřbitov Olomouc

Židovský hřbitov v Olomouc - Neředíně byl založen v roce 1867 a je součástí ústředního městského hřbitova. Na ploše kolem 9000 m² se nachází přes 1000 náhrobků. Součástí hřbitova je obřadní síň a památník věnovaný obětem holocaustu.

Židovský hřbitov Opava

Židovský hřbitov v Opavě v ulici Otická byl postaven v letech 1890–1892 jako součást nového ústředního hřbitova společně s katolickou a evangelickou částí městského hřbitova.

Židovský hřbitov Osek

Židovský hřbitov v Oseku u Rokycan byl založen nejspíše v 18. století. Nachází se v jihovýchodní části obce Osek v zalesněné ploše u zříceniny letohrádku Kamýk.

Židovský hřbitov Osoblaha

Židovský hřbitov v Osoblaze byl založen v průběhu 15. století. Na hřbitově se nacházely u nás unikátní dřevěné náhrobky, které byly bohužel zničeny při požáru v roce 1802. Ojedinělé jsou také kamenné náhrobky polského typu. Celkem se na hřbitově zachovalo kolem 300 z původních 1200 náhrobků. Hřbitov je kulturní památkou České republiky.

Židovský hřbitov Poběžovice

Židovský hřbitov v Poběžovicích leží severozápadně od obce Poběžovice v remízku v polích po pravé straně silnice na Drahotín. Na židovském hřbitově se dnes nachází kolem 50 náhrobních kamenů z původních 500. Během okupace došlo k jeho devastaci a dodnes v areálu zůstalo jen kolem 50 náhrobních kamenů z necelých pěti set udávaných k roku 1929. Nejstarší náhrobek z roku 1634 je situován v zadní části hřbitova. Pozoruhodný je velký reliéfní náhrobek rabína Joela Ranschburga z roku 1820.

Židovský hřbitov Podbořanský Rohozec

Židovský hřbitov byl založený v roce 1856 podél potoka nad Podbořanským Rohozcem. Kamenná hradba s bránou a náhrobky jsou dnes zachovány jen zčásti. Pochováno tu je zhruba dvě stě osob.

Židovský hřbitov Podbořany

Pozůstatky židovského hřbitova u silnice na Očihov. Hřbitov byl založen v roce 1889. Za II. světové války a po ní byl téměř zničen, zachovalo se pouze několik náhrobků z let 1895 - 1919. Údajně zde je více než 200 hrobů.

Židovský hřbitov Podivín

Židovský hřbitov v Podivíně byl založen asi v druhé polovině 17. století. Nejstarší náhrobek je zde z roku 1694. Součástí hřbitova je i originálně řešená obřadní síň.

Židovský hřbitov Pořejov

Židovský hřbitov v Pořejově byl založen nejpozději na začátku 18. století.

Židovský hřbitov Postoloprty

Nový židovský hřbitov byl v Postoloprtech zřízen ve druhé polovině 19. století, aby nahradil starý, postavený v 18. století. Nový hřbitov byl zničen nacisty během války a v roce 1945 zde byli pohřbeni vojáci Rudé armády. Dnes se zachovala pouze ohradní zeď a je přístupný příležitostně.

Židovský hřbitov Puclice

Židovská komunita v Puclicích Židovské osídlení je možné datovat do počátku 18. století, roku 1824 zde žily 4 rodiny o 29 Židovský hřbitov Puclice se nachází na kraji lesa jihozápadně od obce. Lze se k němu dostat po polní cestě vedoucí od silnice Křenovy. Na místě se dochovaly cca 200 náhrobků. Hřbitov je dobře udržovaný, obehnán vysokou zdí a zamyká se. Není běžně přístupný, klíč je možno vypůjčit v penzionu Koza v obci Vránov.

Židovský hřbitov Roudnice nad Labem (nový)

Zanedbaný zbytek hřbitova z roku 1890. Při vstupu na hřbitov stojí zřícenina obřadní síně v maurském slohu, zničená požárem. Roku 1985 byla většina náhrobků odvezena.

Židovský hřbitov Rožmberk nad Vltavou (nový)

Nový hřbitov se nachází 1 km severně od městečka Rožmberk nad Vltavou, při silnici do Českého Krumlova. Hřbitov je chráněný jako kulturní památka ČR.

Židovský hřbitov Rožmberk nad Vltavou (starý)

Židovský hřbitov v Rožmberku nad Vltavou je situován ve svahu jižně od centra města. Protože se v současnosti nalezené náhrobky nalézají v soukromé zahradě domu čp. 103, není areál volně přístupný.

Židovský hřbitov Široké Třebčice

Hřbitov v Širokých Třebčicích byl údajně založen v 15. století. Dnes se zde nachází přibližně 100 náhrobků barokního a klasicistního typu. Moderní náhrobky byly odvezeny nacisty.

Židovský hřbitov Slavkov

Židovský hřbitov ve Slavkově u Brna byl založen v roce 1744. V areálu se dochovalo asi 350 náhrobních kamenů (macev).

Židovský hřbitov Spomyšl

Židovský hřbitov ve Spomyšli pochází údajně ze 17. století s čitelnými náhrobky od 1. poloviny 18. století.

Židovský hřbitov Stožice

Židovský hřbitov u obce Stožice byl založen roku 1840, nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1848.

Židovský hřbitov Šumperk

Židovský hřbitov v Šumperku byl založen v roce 1910 a svému účelu sloužil do roku 1942. Hlavní dominantou je vstupní budova s bránou a průjezdem, jejíž střecha pochází z roku 1932, kdy šumperský stavitel Johann Topitsch provedl nové zastřešení.

Židovský hřbitov Švihov (nový)

Nový židovský hřbitov ve Švihově byl založený v roce 1878. Nachází se asi 200 m východně od starého židovského hřbitova. Do dnes se zde dochovalo asi 30 náhrobků, ten nejstarší je z roku 1893.

Židovský hřbitov Švihov (starý)

Židovský hřbitov ve Švhově byl založen v roce 1644. Nachází se zde přibližně 140 náhrobků inspirovaných renesancí, barokem nebo klasicismem. Nejstarší kámen pochází z období založení, naopak nejmladší z roku 1913.

Židovský hřbitov Svitavy

Malý zbytek hřbitova z roku 1892 zničeného nacisty, s neoznačeným hrobem 5 vězňů ze zdejšího pracovního tábora. V letech 2001 - 2002 byl hřbitov vyčištěn od náletové zeleně, částečně odkryt a pietně upraven. V roce 2003 byl vybudován pomník připomínající osudy židů v koncentračních táborech.

Židovský hřbitov Telice

Židovský hřbitov u Telic byl založen v polovině 18. století. Nachází na úpatí kopce Valuška nedaleko od zříceniny zámku Prostiboř. Zachovalo se zde kolem 240 náhrobků z období 1746 - 1937, zbytky obvodové kamenné zdi a ruiny márnice.

Židovský hřbitov Třebívlice

Židovský hřbitov v Třebívlicích byl založen asi v roce 1867 a na jeho ploše se nachází kolem stovky povětšinou poničených náhrobních kamenů. Pohřbívalo se zde do 30. let 20. století.

Židovský hřbitov Údlice

Nový židovský hřbitov v Údlicích byl založen v roce 1864 potom, co byl uzavřen starý židovský hřbitov, který během 2. světové války zničili nacisté. Dodnes se dochovalo pouze 16 kamenných náhrobků a hromadný hrob s poničeným pomníkem obětem holocaustu.

Židovský hřbitov Údlice (nový)

Nový židovský hřbitov v Údlicích byl založen v roce 1864 potom, co byl uzavřen starý židovský hřbitov, který bohužel během 2. světové války zničili nacisté. Dodnes se dochovalo pouze 16 kamenných náhrobků a hromadný hrob s poničeným pomníkem obětem holocaustu.

Židovský hřbitov Údlice (starý)

Starý židovský hřbitov v Údlicích se nacházel v severovýchodní části obce Údlice, asi 300 metrů jihozápadně od nového židovského hřbitova. Založen byl v 16. století a pohřbívalo se na něm až do roku 1870. Hřbitov byl zlikvidován během druhé světové války nacisty, kteří použili náhrobní kameny jako dlažební kámen. V poválečném období byl pozemek někdejšího hřbitova rozdělen na parcely a v dnešní době je využíván jako dvorky a zahrádky. Jako jediné se dochovaly části ohradní zdi a bývalá márnice, která je využívaná jako stodola.

Židovský hřbitov Úsov

Židovský hřbitov v Úsově se nachází na okraji ghetta a byl založen kolem roku 1645. Nejstarší náhrobky pocházejí z 2. poloviny 17. století. Součástí hřbitova je i budova, která sloužila jako márnice, obřadní síň a vozovna pro pohřební dům. Židovská synagoga je umístěna o cca 50 metrů od hřbitova.

Židovský hřbitov Úštěk

Židovský hřbitov v Úštěku byl založen byl v 15. století a následně došlo k jeho několikerému rozšíření (v 17., 19. a 20. století). V areálu hřbitova se nacházela obřadní síň s nízkou kupolí. Hřbitov byl činný do roku 1938, v pozdějším období byl poničen a chátral. V 80. letech byla navržena jeho likvidace a došlo ke stržení obřadní síně a ohradní zdi a prodeji několika náhrobků. Samotný hřbitov se však díky protestům ze strany památkového úřadu a pražského židovského muzea podařilo zachránit.

Židovský hřbitov Vamberk

Židovský hřbitov ve Vamberku by údajně založen před rokem 1673, doložen je od roku 1688. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1700. Jde o cenný hřbitov s více než 500 náhrobky barokního a klasicistního typu, z nichž většina je ze 17. a 18. stol. Hřbitov je volně přístupný.

Židovský hřbitov Velká Bukovina

Židovský hřbitov ve Velké Bukovině byl pravděpodobně založen počátkem 18. století - první zmínka pochází z roku 1731. V jeho areálu se nachází 182 především barokních a klasicistních náhrobků, které jsou mimořádně zachované.

Židovský hřbitov Vodňany - Pražák

Hřbitov byl založen roku 1839, kdy židovská obec ve Vodňanech zakoupila od města pozemek k jeho zřízení. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1848.

Židovský hřbitov Žamberk

Židovský hřbitov v Žamberku pochází asi z 1. poloviny 17. století. Hřbitov byl v průběhu let několikrát rozšiřován až do nynější rozlohy, která je 2176 m2. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z roku 1731.

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.