Samuel ha-levi Kollin

Samuel ha-levi Kollin, zvaný Machcít ha-šekel

Učenec a autor náboženských spisů, představitel náboženské školy v Boskovicích ješiva, zaměřené na náročné studium talmudu.