Židovský hřbitov v Dobříši

Nachází se na severovýchodě Dobříše, a v současné době je kulturní památkou České republiky. K jeho založení došlo pravděpodobně v první polovině 17. století (podle pověstí to bylo během třicetileté války). Poté, co byl hřbitov koncem 18. století zaplněn, se zakoupily další pozemky, a byl rozšířen.

Židé zde byli pohřbívání až do roku 1942, protože v té době byli židé z Dobříšska odvezeni do koncentračních táborů.

Město Dobříš bylo smluvně zavázáno k údržbě pohřebiště v rámci pronájmu synagogy, ale i přes tuto okolnost bylo nutno hřbitov v 50. letech 20. století zrekonstruovat.

Hřbitov byl často devastován, a finance na jeho neustálé opravy byly příliš vysoké. Proto bylo v roce 1985 rozhodnuto, že bude hřbitov zmenšen. O rok později byla tedy nejmladší část hřbitova odstraněna. Osud náhrobků je velmi smutný. Některé se sice podařilo prodat, ale většina byla použita při stavbě základů míst jako například obchodní dům ,,Černá labuť " nebo zimní stadion v Lipkách. Náhrobky, které nebyly takto zneuctěny, se stále nachází u hřbitovní zdi.

Zdroj
Židovský hřbitov Dobříš
Gymnázium Karla Čapka, Dobříš
Dlouhodobý projekt studentů Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, který je zaměřen na historii města Dobříše a okolí.

Zatím žádné komentáře

Přidat nový komentář
* Všechny údaje jsou povinné.

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.