Náhrobek dívenky Šlime Schnitzer zpět na židovském hřbitově v Havlíčkově Brodu

Náhrobek židovské dívenky Šlime Schnitzer nalezený v ulici Vrchlického v Havlíčkově Brodu novým majitelem nemovitosti Martinem Křížem byl v květnu 2020 navrácen na židovský hřbitov v Havlíčkově Brodu při Ledečského ulici.

Jde o jednoduchý náhrobek jedenáctileté dívky Šlime (Šlomit) Schnitzer, která zemřela 21.11.1916 (25. chešvan 5677). Pohřbena byla pravděpodobně na židovském hřbitově v Havlíčkově Brodu při Ledečské ulici. Podle kvality zpracování náhrobku jde zřejmě o oběť epidemie tyfu mezi židovskými uprchlíky z Haliče a Bukoviny.

Za první světové války do vnitrozemí habsburské monarchie uprchly statisíce lidí z frontových oblastí. Mezi nimi bylo též mnoho židovských obyvatel Haliče a Bukoviny. Největším táborem pro židovské uprchlíky v českých zemích byl ten v Německém (dnes Havlíčkově) Brodu. V nejvyšším stavu v něm bylo ubytováno až deset tisíc uprchlíků. Kvůli vysoké úmrtnosti a tyfové epidemii k pohřbívání zemřelých nestačil místní židovský hřbitov a musel být vybudován zvláštní – „tyfový“. 

V archivních záznamech chevry (kniha zemřelých) se začátkem prosince 1916 píše, že„ je ohrožena kapacita hřbitova" při Ledečské ul. a 22.12.1916, že "je ukončeno pohřbívání uprchlíků". Tyfový hřbitov byl oficiálně založen 3.1.1917. Nelze samozřejmě vyloučit, že několik pohřbů toto oficiální datum předběhlo, ale dle uvedeného lze spíše usuzovat, že dívka byla pohřbena na hřbitově při Ledečské ulici. Odhaduje se, že až pětinu zde pohřbených tvoří uprchlíci z Haliče a Bukoviny.

Dnes má již dívka Šlime Schnitzer svůj náhrobek zpět na židovském hřbitově v Havlíčkově Brodě. I když přesné místo hrobu nezjistí již nikdo…

Za informace děkujeme:
Daniel Polakovič, Židovské muzeum v Praze
Mojmír Malý, Matana a.s.
Achab Haidler

 


 

Aktivity projektu, vyhledávání ztracených náhrobků a především realizaci jejich přemísťování zpět je možné podpořit darem na účet 2844188399/0800, Česká spořitelna. Za každý dar děkujeme!

Zatím žádné komentáře

Přidat nový komentář
* Všechny údaje jsou povinné.

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.