O projektu

Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů

Období nacistické okupace, ale i období komunistického režimu, se v českých zemích mimořádně dotklo vedle dalších památek zejména památek židovských. Po období totality, která chtěla židovskou komunitu vyvraždit a vymazat z paměti společnosti, přišla totalita, která popírala její náboženskou svobodu a její identitu. Zničené synagogy a židovské hřbitovy jsou toho smutným a temným dokladem.

Některé židovské hřbitovy byly zničeny nenávratně, ať již živelně nebo jako výsledek systematické práce úřadů. Řada jich byla vážně poškozena. Hřbitovní stavby a náhrobky byly často rozebírány pro druhotné využití, např. jako stavební materiál, suť pro úpravu koryt řek, dláždění chodníků nebo „ozdoba“ zahrad.

Přestože poslední doba let přeje těmto památkám nepoměrně více a mnohé se podařilo opravit či dokonce obnovit, je nesporným faktem, že se doposud nevěnovala pozornost plošnému a cílenému shromažďování dokumentace k těmto památkám od široké veřejnosti, mapování osudů ztracených náhrobků nebo příběhů spojených se snahou některé náhrobky zachránit.

Partneři a garanti projektu

Garantem projektu je Federace židovských obcí. Odborným partnerem projektu je organizace Matana a.s., která se již 27 let věnuje obnově a údržbě židovských hřbitovů a v posledních letech také dokumentaci stávajících náhrobků.

V roce 2018 projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Česko-německý fond budoucnosti.

Projekt realizuje organizace Omnium z.s.

 

Aktivity projektu, vyhledávání ztracených náhrobků a především realizaci jejich přemísťování zpět je možné podpořit darem na účet  2844188399/0800, Česká spořitelna. 

Za každý dar děkujeme!


 

Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o informace k doposud existujícím, ale i ztraceným náhrobkům, fotografiím, novinové články, vzpomínky či úřední dokumenty či jiným dokladům o historii židovských hřbitovů.

Infomace je možné zaslat prostřednictvím formuláře nebo přímo na uvedené kontakty.

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.