Ing. Emil Pick

Zakladatel továrny Závody Kosmos v Čáslavi. 

Emil Pick a jeho rodina štědře podporovali sociální a kulturní činnost ve městě. Pomohli například vybudovat Studentský domov, ozdravovnu pro děti, Marie Picková vedla Izraelský dámský dobročinný spolek a spolu se snachou podporovala místní sirotčinec. Emil Pick působil i v zastupitelstvu města, podporoval umělce, a pravděpodobně jen díky jeho podpoře nezanikla za první republiky místní židovská obec.

Stopy působení Emila Picka a jeho rodiny jsou v Čáslavi patrné dodnes. Zřejmě nejvýznamnější je mezi nimi továrna Kosmos, dnes Zenit, s.r.o., koupaliště v místním lesoparku Vodranty, které Emil a Pavel Pickovi v roce 1934 zbudovali na vlastní náklady a předali městu, a které bylo tehdy považováno za jedno z nejlepších v celé republice. Stále také stojí rodinná Pickova vila z roku 1928, dříve jeden z nejkrásnějších lokálních exemplářů prvorepublikové architektury.

Více Wikipedia