Židovský hřbitov Podbořanský Rohozec

Židovská komunita v Podbořanském Rohozci

Počátek židovského osídlení Podbořanského Rohozce (dříve Německého Rohozce) se datuje k polovině 17. století a následně kontinuálně pokračuje až do druhé světové války. Svého vrcholu dosáhlo v polovině 19. století, kdy židé (celkem 290 osob) v roce 1864 tvořili 50 % všech obyvatel obce. V obci existovaly tři židovské sídelní okrsky, které v první polovině 19. století sestávaly z přibližně 26 domů. Přibližně polovina židovských domů se v různých přestavbách dochovala.

V obci postupně existovaly dvě synagogy; starší, z počátku 18. století, byla v roce 1816 nahrazena novější stavbou v jižní části návsi. K bohoslužbám byla využívána do první světové války, ve 30. letech došlo k její přestavbě na obytný dům a v roce 1956 byla zbořena.

Židovský hřbitov v Podbořanském Rohozci

Židovský hřbitov v Podbořanském Rohozci byl založený v roce 1856 podél potoka nad Podbořanským Rohozcem. Kamenná hradba s bránou a náhrobky jsou dnes zachovány jen zčásti. Pochováno tu je zhruba dvě stě osob.

Součástí hřbitova byla márnice, dnes již neexitucjící. Dodnes tu stojí 12 klasických jednodílných náhrobků, všechny vícedílné mladší jsou odcizené nebo poničené.

ZdrojŽidé na Podbořansku (autoři stránek: Edita Langpaulová, David Šebesta, Robert Starosta)

 

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.