Židovský hřbitov Pořejov

Židovská komunita v Pořejově

Židovský hřbitov v Pořejově je dnes jedinou památkou připomínající židovské osídlení této zaniklé obce. První židovské rodiny jsou v Pořejově uváděny v polovině 17. století. V r. 1860 je zde pobývalo 95 osob. V následujících letech počet židovský obyvatel již jen klesal, a to vlivem jejich přesidlování do měst.

Na živobytí si zdejší židovské rodiny vydělávaly z počátku zejména obchodováním s drobným zbožím a to často podomním prodejem (tzv.hauzírování). Z řemesel bylo zastoupeno zejména koželužství a s ním spojená výroba potaše. Později je uváděn i lékař a učitel. V r. 1765 byla zdejší židovskou obcí vybudována z části bývalého pořejovského zámku škola a synagoga.

Na konci 19.století se vzhledem k stále se snižujícímu počtu židovských osadníků spojila místní náboženská obec s židovskou obcí z východně položeného Nového Sedliště. Poslední židovská rodina J.Löwyho se odstěhovala v roce 1937 do nedalekého Tachova.

Židovský hřbitov v Pořejově

Židovský hřbitov v Pořejově byl založen nejpozději na začátku 18. století nedaleko dnes již zaniklé vesnice Pořejov rozkládající se kdysi nedaleko stejnojmenného rybníka. Situován je cca 500 m od vsi Žebráky ve směru na Dlouhý Újezd v lesním podrostu u silnice vedoucí ze Žebráků k severovýchodu. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hřbitov se rozkládá v areálu cca 20 x 40 m obklopeném rozpadající se ohradní zdí. Z původních asi tří set náhrobků se dodnes dochovalo necelých 80 včetně fragmentů, s nejstarším čitelným náhrobkem datovaným rokem 1755. Probíhaly zde pohřby nejen židovských obyvatel pořejovských, ale i lidí z okolních vsí, např. Částkova či Lesné. Podle matričních záznamů došlo na pořejovském hřbitově minimálně k 300 uložením, dnes (po dvou rekonstrukcích) je však alespoň v náznacích patrno asi 70 náhrobků. 

Nejstarší náhrobky, nízké žulové kameny z 18. stol., mají typické barokní tvary a jako díla lidových kameníků jsou ozdobeny prostými, někdy asymetrickými volutami (spirálovými závity). Již na náhrobcích z 18. Stol. Nacházíme kromě jména zesnulého i jeho příjmení – nejčastěji Fleischmann, Kohner, Löwy, Popper, v 19. stol. pak přibyly rodiny Rothschildů a Grünhutů. 

Pozoruhodné je množství Levitských náhrobků a jejich umístění v rámci pořejovského hřbitova. Levitské hroby jsou soustředěny u východní stěny hřbitova a to zcela bez ohledu na to kdy došlo k úmrtí. Dnes jich je čitelných 15, ale podle všech indicií se dá usuzovat, že jich zde bylo původně mnohem více. Podle matričních knih zde bylo pohřbeno asi 90 příslušníků tohoto rodu – to znamená asi 1/3 celkových hrobů. Dnes není jasné, co vedlo k takové vysoké koncentraci Levitů v tak malé a nevýznamné obci, jako byl Pořejov.

 

ZdrojWikipedia; Zaniklé obce a objekty - J.Fiedler, Židovské památky Tachovska; Židovské hřbitovy na Tachovsku, Radek Procyk, Bakalářská práce 2008, UK Praha

 

31. října 2014
Na Tachovsku je třináct židovských hřbitovů, více či méně zachovalých. Ale zatímco ostatní hřbitovy…
Lokalitav polích
ObecHošťka
OkresTachov
Katastrální územíPořejov
GPS souřadnice49° 43' 27.3''N, 12° 35' 31.5''E
Výměra881 m²
VlastnictvíFederace židovských obcí
StavObnovený, přístupný

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.