Židovský hřbitov Široké Třebčice

Židovská komunita v Širokých Třebčicích

Hrabě Franz Josef von Schoenkirchen nechal v letech 1709–22 postavit v severní části vsi celkem sedm bloků řadové zástavby, dělené na malé domky bez zahrad na parcelách 7 x 5 m se společnými bočními i středními zdmi. Vždy pět domků stálo proti sobě v uličkách širokých asi 3 m. Uprostřed ghetta se nacházela i malá synagoga.

Do Třebčic se soustředilo 121 židovských rodin z celého panství. Majitel panství je chtěl z víceméně zištných důvodů chránit proti zdvihající se vlně persekuce Židů v monarchii a pozvednout vesnici na tržní centrum okolí. Druhý cíl se nezdařil, přesto zde židovské osídlení přetrvalo až do poloviny 19. století. Poté postupně domky přecházely do majetku křesťanů, kteří je scelovali s tím, že z uliček se stávaly dvorky, přední části scelených domů byly zvýšeny o patro. Pozůstatkem původního stavu je dodnes roztříštěné pozemkové uspořádání.

Synagoga v Širokých Třebčicích se nachází severně od návsi uprostřed bývalého židovského ghetta na parcele č. 313. Postavena byla v roce 1848 v místech starší synagogy. K bohoslužebným účelům byla využívána zhruba do roku 1929. V roce 1935 byla zbořena horní část budovy, včetně střechy a stropu. Zůstaly pouze obvodové zdi, přičemž vchody v západním průčelí byly zazděny. Vnitřní části budovy jsou využívány jako dvorek.

Židovský hřbitov v širokých Třebčicích

Založen byl údajně v 15. století, doložen je však až od 18. století.

Židovský hřbitov se nachází asi kilometr východně od vesnice. Založil jej stejně jako židovskou obec hrabě Franz Josef von Schönkirchen počátkem 18. století, pro pohřby vyčlenil část svahu nad levým břehem Třebčického potoka přibližně v polovině vzdálenosti do sousedních Mor, uprostřed polí, severně od Třebčického potoka.

Areál hřbitova je dosti členitý a jeho rozloha čítá 2195 m2. Dochovalo se na 100 náhrobních kamenů, z nichž řada je barokních a klasicistních (moderní byly odvezeny nacisty). Pohřby se zde konaly i po odchodu Židů, až do druhé světové války, během níž byl hřbitov poničen. Obdobný osud jej čekal i za minulého režimu. Hřbitov se ukrývá v listnatém lesíku na levém břehu Třebčického potoka. Nevede k němu žádná cesta, z Třebčic i Mor je nutno jít nivou potoka a nehledět na překážky ve formě bahna a bujné vegetace...

 

ZdrojWebové stránky obce Široké Třebčice

 

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.