Židovský hřbitov Drahonice

 

Židovská komunita v Drahonicích 

Nepočetná židovská komunita existovala v obci od první poloviny 17. století. 

Krátce po roce 1925 byl Ing. Leo Polesie (potomek místního rabína) pověřen zpracováním historie obce židovské na Lubenecku. Z náhrobních kamenů tehdy ještě udržovaného hřbitova stanovil existenci tohoto hřbitova již minimálně od roku 1400. V listinách, týkajících se Lubence, se setkáváme s židovskou komunitou již na konci 12., na konci 13. a v polovině 14. století. V prvních dvou případech však jde o zprávy ve smyslu prodeje lubeneckého mlýna pražskému Židu apod.

Koncentrace zmínek však je dosti značná a tak můžeme jeho zjištění do jisté míry vzít za relevantní. Roku 1604 dostali místní Židé povolení si stávající hřbitov obehnat pevnou zdí. V tu dobu funguje židovská obec s modlitebnou v Drahonicích (ještě na počátku 20. stol. byla lokalizována: „na místě nynějšího domu Hollejch“). Větší množství obyvatel židovského vyznání je v těch dobách taktéž v obcích Mukoděly, Vidhostice a Libyně.

Kolem roku 1790 byla židovská obec postupně přeložena do Libyně. Později modlitebna nestačila a tak bylo přikročeno roku 1830 ke stavbě nové. Hrabě Lažanský daroval na stavbu pozemek a cihly a nová synagoga byla dána do provozu roku 1832. R. 1848 začíná stěhování libyňských židů do větších měst. Část jich přesídlila do Lubence. Roku 1925 byla libyňská synagoga pro havarijní stav uzavřena, vykoupena stavební firmou Anton a Ignác Stark z Lubence a stržena. Nahradila ji nově postavená v Lubenci, podstatně menší pro zhruba 70 až 80 osob. V sousedství lubenecké modlitebny stál rabinát, užívaný též jako židovská škola.

Počet členů židovské obce však nadále klesal, neboť mladí se stahovali do měst jako je Žatec, Most, Teplice, Plzeň a Karlovy Vary.

11. listopadu 1938 kolem 20. hodiny byly lubenecká synagoga jako jedna z nemnoha v Čechách německými nacisty do základu vypálena během tzv. křišťálové noci včetně všech knih a zařízení.

Během druhé světové války mnoho místních židovských obyvatel skončilo v koncentračních táborech. Zbylý rabinát byl přestavěn na bytovou jednotku a už nikdy zde nebyla židovská obec obnovena.

Představiteli židovské obce do roku 1896 byl Abrahám Löwy, koželuh z Lubence, následovali Edmund Herrmann, Rudolf Zentner. V letech 1898 až 1928 působil jako rabín, kazatel a učitel Rudolf Polesie, jenž se těšil velké popularitě místních obyvatel. Za něho byl představeným židovské obce Leopold Glaser. Ten se zasloužil o rozšíření a zvelebení židovského hřbitova. Posledním rabínem ze staré židovské lubenecké obce byl rabín Jonas Traub.

Z této komunity vzešlo mnoho významných osobností. Jimi byli např. MUDr. Alfréd Kohn (*22.2.1868, +15.1.1959), který byl za své objevy v lékařské oblasti (objevení funkce příštitných tělísek) roku 1930 navržen na Nobelovu cenu. Viktor Kohn byl významným hudebníkem (violoncellistou). Leo Taussig – zvěrolékař mající výrobnu chemických, farmaceutických a kosmetických přípravků. Eduard Glaser (*15.3.1855 v Podbořanském Rohozci, kde po nějakou dobu u svých příbuzných pobýval, +7.5.1908), známý cestovatel, Emílie M. Bulová (*1869, +25.10.1942) se stala významnou a uznávanou právničkou zastupující zdarma nejchudší vrstvu v USA.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Drahonicích se nachází asi kilometr jihovýchodně od vesnice Drahonice (část obce Lubenec) na svahu a je přístupný po polní cestě. Založen měl být již v 16. století, avšak nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1724. Rozkládá se na ploše 1744 m2 a čítá zhruba sto náhrobků z let 1826 až 1904. Součástí hřbitova je rovněž ruina někdejší márnice.

Obnova hřbitova

V roce 2004 se podařilo z iniciativy pedagoga volného času ve Věznici Drahonice uzavřít smlouvu o pomoci mezi Židovskou obcí Teplice a Věznicí Drahonice. Zásluhou této smlouvy a stovek hodin práce odsouzených pod vedením pedagoga volného času se podařilo dát hřbitov do té podoby, v jaké je je dnes. Odsouzeným se podařilo devastované a vandalismem poničené pomníky znovu umístit na svá místa. Více než osmdesát kamenných pomníků stojí z velké části tak, jak stály původně.

Z důvodů různých organizačních a personálních změn, skončily práce odsouzených na obnově hřbitova v roce 2009.

Zdroj / Wikipedia - DrahoniceWikipedia - Drahonice, židovský hřbitov; Informační tabule z naučné stezky; Portál Židé na Podbořansku

 

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.