Židovský hřbitov Kladno

Židovská komunita v Kladně

První židovská rodina se směla v Kladně usadit až na počátku 19. století a ještě roku  1849 zde žily jen 3 židovské rodiny. Po roce 1850 počet židovských obyvatel rychle vzrůstal. Židovští podnikatelé a obchodníci se významně podíleli na zakládání zdejších těžebních a průmyslových podniků. Roku 1880 tu bylo už 310 osob židovského vyznání (2 % obyvatel), roku 1900 maximum 388 osob (2 %), roku 1930 už jen 210 osob (1 %).

První veřejná modlitebna byla zřízena roku 1864. Náboženský spolek byl úředně povolen roku 1884 a asi roku 1893 se změnil na samostatnou židovskou náboženskou obec (ŽNO). Po 2. svět. válce byla činnost ŽNO načas obnovena a později změněna na synagogální sbor, modlitebna však po roce 1945 zřízena nebyla. Věřící dojížděli do pražských synagog.

V letech 1942-43 byl v Kladně zřízen pracovní tábor pro židovské muže jako pobočka koncentračního tábora Terezín. Podobné dočasné pracovní tábory byly v roce 1942 také v připojených obcích Dubí, Motyčín a ve vsi Vinařice.

Synagoga byla postavena v ulici Plukovníka Stříbrného, 50 m jižně od hlavního náměstí (nám. Starosty Pavla). Postavena byla roku 1884 v eklektickém slohu s převládajícími novorenesančními prvky. Bohoslužby zde probíhaly do roku 1938, tehdy ŽNO synagogu předala Církvi čs. Husitské, aby ji tím uchránila od případného  zničení nacisty. Od roku 1939 je budova využívána jako sbor této církve, od roku 1958 je v jejím vlastnictví. Dochována zůstala původní dřevěná ženská galerie a v západním štítě budovy kamenné Desatero.

Židovský hřbitov na Kladně

Židovský hřbitov na Kladně leží vedle městského hřbitova ve Slánské ulici. Pohřby zde probíhaly od roku 1889, v rozlehlém areálu se dnes nachází necelé dvě stovky náhrobků a nevyužitá polovina objektu je zahradou.

Hřbitov má zachovalou obřadní síň z roku 1938 navrženou ve funkcionalistickém slohu architekty Gerstlem a Mühldorfem, jež do roku 1941 sloužila jako modlitebna náhradou za uzavřenou synagogu. V současnosti je využívána městským hřbitovem a je pronajímána pohřební společnosti.

V několika řadách se nalézá asi 180 náhrobních kamenů. Pohřbeni jsou zde mj. rabíni prof. Vilém Pollák a Josef Heřman Schwarz nebo zemský advokát, člen obecního zastupitelstva města Kladna a bývalý starosta zdejší židovské náboženské obce JUDr. Berthold Deutschmann.

ZdrojWikipedia; Židovské komunity v Čechách a na Moravě

 

Žádné články k tomuto objektu nejsou k dispozici.

Lokalitana okraji města
ObecKladno
OkresKladno
Katastrální územíKladno
GPS souřadnice50° 9' 18.1''N, 14° 6' 25.1''E
Výměra4 966 m²
Vlastnictvížidovská obec
StavObnovený, přístupný

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.