Židovský hřbitov Úštěk

Židovská komunita v Úštěku

Židé žili podle tradice v Úštěku již za Jana II. z Michalovic, který dostal v roce 1327 od Jana Lucemburského privilegium usazovat je na svých panstvích. V roce 1475 získali úštěcké panství Sezimové z Ústí, za nichž se město všestranně hospodářsky povzneslo. V roce 1518 se připomíná na Českém předměstí malá židovská enkláva o jedné uličce a osmi domech. Nejpozději v 16. století byl také založen židovský hřbitov, ležící na Šibeničním vrchu na druhé straně Úštěckého potoka. Sezimové se roku 1618 připojili k českému stavovskému povstání a úštěcké panství se stalo po roce 1620 konfiskátem, který císař Ferdinand II. daroval jezuitům z Klementina na Starém Městě pražském. Jezuité se však ukázali dobrými správci svěřeného ma­jetku.

Veškeré povinnosti židovské obce byly přesně vymezeny smlouvou z roku 1649 i do budoucna. V roce 1815 žilo v Úštěku 7 židovských rodin (45 osob), v roce 1850 to bylo 10 rodin (73 osob) a roku 1870 již 161 židovských obyvatel. Nejvyššího počtu dosáhla zdejší židovská obec v roce 1893, kdy v Úštěku a okolí žilo 192 Židů. V novější době se úštěčtí Židé věnovali především obchodu s chmelem, který v úštěcké oblasti dosahoval výjimečné kvality. Ještě ve třicátých letech měla úštěcká židovská obec 68 členů.

Po obsazení Sudet v říjnu 1938 uprchla většina zdejších Židů do Prahy, některým se podařilo včas uniknout do ciziny, zbývající zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech.

Židovský hřbitov v Úštěku

Židovský hřbitov v Úštěku byl založen byl v 15. století a následně došlo k jeho několikerému rozšíření (v 17., 19. a 20. století). V areálu hřbitova se nacházela obřadní síň s nízkou kupolí. Hřbitov byl činný do roku 1938, v pozdějším období byl poničen a chátral. V 80. letech byla navržena jeho likvidace a došlo ke stržení obřadní síně a ohradní zdi a prodeji několika náhrobků. Samotný hřbitov se však díky protestům ze strany památkového úřadu a pražského židovského muzea podařilo zachránit.

Od počátku 90. let byly prováděny dílčí rekonstrukce a od roku 2001 probíhala systematická rekonstrukce hřbitova pod vedením pražské židovské obce. Od roku 2004 se o hřbitov stará Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov. Dochovalo se přibližně 221 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pochází z poloviny 17. století. V severozápadní části hřbitova se nachází dětské oddělení.

V roce 1993 byl hřbitov prohlášen kulturní památkou. Hřbitov je volně přístupný.

 

ZdrojWikipedia; Projekt 10 hvězd

 

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.