Židovský hřbitov Puclice

Židovská komunita v Puclicích

Židovské osídlení je možné datovat do počátku 18. století, roku 1824 zde žily 4 rodiny o 29 osobách a v první polovině 19. století již 10 rodin (celkem v 8 domech). Židovské domy byly soustředěny jižně od středu obce u rybníka, některé se dodnes dochovaly. Nedaleko se nacházela synagoga z roku 1818, ležící na jihozápadní straně rybníka. Roku 1893 byla přestavěna na dům, zbořena byla v roce 1975.

Židovský hřbitov v Puclicích

Židovský hřbitov v Puclicích byl založený údajně v roce 1750. Leží jihozápadně od obce Puclice s přístupem po polní cestě odbočující doprava v půli silnice na Křenovy. Dochováno je zde přes 200 náhrobních kamenů, nejstarší čitelný z roku 1839. U brány jsou dvě řady dětských hrobů, v severovýchodním koutu se nachází objekt bývalé márnice. Židovská obec zde byla zrušena na základě zákona z roku 1890. Pohřby ale probíhaly až do příchodu nacismu, před nacistickou okupací správa hřbitova převzala židovská obec v Domažlicích.

V letech 1914 – 1918 zde bylo pohřbeno patnáct uprchlíků z Haliče. 

Areál je dobře udržován, ohrazen vysokou zdí a zamyká se. Klíč lze zapůjčit v penzionu Koza v obci Vránov. 

ZdrojWikipedia; Židovské památky Čech, Moravy a Slezska

 

 

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.