Židovský hřbitov Vamberk

Židovská komunita ve Vamberku

Nejstarší dochovaná zmínka o židovském osídlení ve Vamberku pochází z roku 1682. Roku 1723 žila ve Vamberku jedna židovská rodina, v polovině 18. století 2 rodiny, v polovině 19. století 9 osob židovského vyznání, roku 1930 již pouze 3 osoby.

Podle nedoložené tradice existovala ve Vamberku snad v 17. století nepočetná židovská obec, jejíž příslušníci byli z města vypovězeni a založili tehdy židovskou obec v sousedních Doudlebech n. O.

Židovský hřbitov ve Vamberku

Hřbitov stojí v dnešní Vrabcově ulici v severní části města. První písemná zmínka pochází z roku 1688, ale založen byl pravděpodobně již roku 1673. V letech 1753 a 1806 byl rozšířen a roku 1820 byla přikoupena další část pozemku a obehnána zdí Jde o cenný hřbitov s více než 500 náhrobky barokního a klasicistního typu, s hebrejskými, německými a českými nápisy z let 1700–1940. Většina náhrobků je ze 17. a 18. stol. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1700.  

Hřbitov historicky patřil Židovské náboženské obci v Doudlebech nad Orlicí. Pochováváni zde byli Židé z kosteleckého a rychnovského okresu.

Pozemek nepravidelného tvaru rozděluje na dvě části malý potok tekoucí jihovýchodním směrem, který byl při rozvodnění příčinou mnohých škod. Další škody způsobila ve druhé polovině 20. století výstavba těsně sousedící teplárny. Až v první polovině 90. let se přistoupilo k opravě ohradní zdi a vztyčení povalených náhrobků, márnice zůstala pobořená.

Pohřbívalo se zde do druhé světové války. Hřbitov je volně přístupný.

Zdroj / Židovské památky Čech, Moravy a SlezskaWikipedia

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.