Židovský hřbitov Žamberk

Židovská komunita v Žamberku

Židovské obyvatelstvo se usídlilo nejen v Žamberku, ale i v okolních městečkách a obcích, už v 17. století. Žamberská židovská obec přestala existovat v roce 1940.

Židovský hřbitov v Žamberku

Židovský hřbitov v Žamberku pochází asi z 1. poloviny 17. století. Hřbitov byl v průběhu let několikrát rozšiřován (roku 1753, 1806, ve druhé polovině 19. století, 1920 a v letech 1931 - 1932) až do nynější rozlohy, která je 2176 m2. Na ploše je dochováno asi 230 náhrobních kamenů z let 1731 - 1941, mezi nimi množství stél s bohatou symbolikou, charakteristickou pro východočeský region.

V jedné části hřbitova jsou starší reliéfní náhrobky s plastickým hebrejským písmem a bohatou symbolikou, v druhé jsou modernější náhrobky z druhé poloviny 19. století. Pohřby zde probíhaly do druhé světové války.

V severovýchodní části hřbitova se nachází moderní obřadní síň, kterou nechal v letech 1931–32 postavit továrník Josef Nettl. Je v ní umístěna stálá expozice o zdejší židovské komunitě.

Zdroj / Židovské památky Čech, Moravy a SlezskaWikipedia

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.