Židovský hřbitov Vodňany - Pražák

Židovská komunita ve Vodňanech

Nejstarší doklad o židovském osídlení pochází z roku 1500, kdy zde žily 2 rodiny. Roku 1541 bylo židovské obyvatelstvo z města vypovězeno. Znovu se židovské rodiny usazovaly ve Vodňanech až za 30-leté války. V roce 1724 je doložena modlitebna, roku 1746 tu bydlelo 8 rodin (52 osob), roku 1852 už 22 rodin a jejich počet do konce století dále stoupal. Roku 1900 žilo ve Vodňanech 149 osob židovského vyznání (3 % obyvatel), r. 1930 to bylo 114 osob (2 %). Od roku 1836 byly Vodňany sídlem krajského rabína. 

První malá synagoga postavena roku 1744 mezi domem čp. 152 a hradbami. Bohoslužby zde byly slouženy asi do poloviny 19. století, později budova splynula s domem čp. 152 nebo byla zbořena.

Nová synagoga byla postavena v Družstevní ulici mezi léty 1837-52 v těsném sousedství staré synagogy jako prostá klasicistní budova. Bohoslužby zde probíhaly do 2. světové války. Od roku 1956 začala sloužit pro Městské muzeum.

Zdejší židovská komunita přestala existovat v roce 1940.

Židovský hřbitov ve Vodňanech (Pražák)

Židovský hřbitov v obci Pražák u Vodňan se nachází asi 700 metrů jihozápadním směrem od vesnice Pražák, která je částí města Vodňany, na kraji lesa. V současnosti je hřbitov chráněn jako kulturní památka České republiky. Na hřbitově se nachází cenný soubor starobylých a novodobých náhrobků.

Hřbitov byl založen v roce 1839, kdy Židovská náboženská obec ve Vodňanech zakoupila od města pozemek k jeho zřízení. Nejstarší náhrobky pocházejí z 1. pol. 19. století. Úplně nejstarší čitelný náhrobek je datován 1848.

Pohřby se zde konaly do roku 1942 kdy byli Židé z Vodňan a okolí deportováni do koncentračního tábora Terezín. Do dnešních dnů se zachovalo asi 150 náhrobků.

Hřbitov je dnes ve vlastnictví Židovské obce v Praze.

ZdrojŽidovské památky v Čechách a na Moravě (Jiří Fiedler)WikipediaAtlas Česka

 

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.