Minulost a současnost židovského hřbitova v Bruntále

Židovský hřbitov byl umístěn na severním konci města, v ulici Polní (dříve Spillensdorggasse).

Židovský Modlitební spolek (Bethausverein) v Bruntále rozvíjel od 80. let 19. století (kdy žilo ve městě dvaadvacet židovských rodin, což představovalo 104 osob), aktivní činnost, a tak v roce 1904 získal právní subjektivitu. Stále však patřili pod Krnovskou židovskou obec. Statut spolku byl potvrzen 30. června 1904 zemskou vládou v Opavě, orgány byly ustanoveny 9.7.1904.66. Právě tato oficiální registrace umožňovala spolkům vlastnit nemovitosti a byla spojena se snahou spolku založit vlastní hřbitov. Již v roce 1902 povolily úřady židovskému modlitebnímu spolku v Bruntále po dobu dvou měsíců sbírku peněz na zřízení židovského hřbitova, který potom vznikl po roce 1904.

Židovský hřbitov měl půdorys obdélníku a byl celý ohrazen. Uprostřed oplocení u silnice stála obřadní síň a po jejích stranách byly dvě branky vedoucí do prostoru hřbitova rozděleného na čtyři části dvěma pravoúhle se křížícími komunikacemi. Kolem nich byly nasázeny stromy. V levém rohu byla umístěna studna.

Kromě významných představitelů průmyslu jako Nathan Hamburger, nebo rodina Marburgova a Berlova, zde byli pohřbeni i obchodníci Gustav Gessler (dlouholetý tajemník Modlitebního spolku) a David Goldberg, advokát Max Fritsch a pravděpodobně i rituální řezník a učitel náboženství Jacob Glück, a také židovští vojáci padlí v 1. světové válce. Židovský hřbitov byl využívaný až do roku 1939. Potom byl částečně poničený nacisty a po válce se neudržoval.

V 80. letech byly náhrobky prodány na zpevnění břehů Černého potoka (odkud naštěstí již byly odstraněny), a také pro další použití kamenosochařským firmám. Město Bruntál koupilo hřbitov od Židovské obce v roce 1983.

Do dnešních dnů se hřbitov nedochoval kompletní ani co do rozlohy – stojí na něm část fabriky, ani co do počtu pomníků a hrobových míst – zůstal pouze jeden náhrobek a části dochovaných kamenů původního hrazení se zbytky kamenných náhrobků. Pod náhrobkem, označujícím umístění původní hrobky byli pohřbeni: Gustav Marburg (15. leden 1844–8. listopad 1921), jeho žena Malvine Marburg (1. červen 1872–25. červenec 1926) a jejich syn Philipp Marburg (31. leden 1897–8. duben 1937), představitelé rodiny, která se zasloužila o hospodářský rozvoj města i celého regionu od konce 19. století.

Vedle tohoto náhrobku byla při pietních úpravách hřbitova v roce 2003 osazena pamětní deska s Davidovou hvězdou, židovským letopočtem a nápisem: „Zde se prostíral židovský hřbitov v Bruntále, založený v roce 1904. Z původních několika desítek náhrobků se po devastaci za totalitních režimů zachoval pouze pomník rodiny Marburgovy. Židovské osídlení v Bruntále existovalo od 2. poloviny 18. století do vyhlazení za 2. světové války.“

Text: PhDr. Ľubica Mezerová
Průvodce městem Bruntál - k 799. výročí od Klubu Za starý Bruntál 28. část
Klub Za starý Bruntál z.s.

Zatím žádné komentáře

Přidat nový komentář
* Všechny údaje jsou povinné.

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.