MAZEVA – Digitální mapování a interpretace židovského kulturního dědictví v Žitavě

Hlavním tématem tohoto dvoutýdenního projektu jsou nové formy výzkumu a také představení židovského hřbitova v Žitavě jako jednoho z mála dochovaných míst židovského kulturního dědictví v regionu. Pomocí digitálních nástrojů a metody interpretace kulturního dědictví budou účastníci společně vytvářet podklady pro virtuální prohlídku hřbitova. Ta by měla poskytnout informace o lidech a místech spojených se hřbitovem, a také přiblížit osobní příběhy i historické události.

Co znamená interpretace kulturního dědictví? Interpretace je metodika, která vznikla původně v 50. letech minulého století. Jejím cílem bylo oslovit návštěvníky amerických národních parků. Během interpretace se odehrávají čtyři zásadní věci: Cílem je vzbudit u návštěvníků zájem o nepříliš známé téma. Historické, přírodní a kulturní dědictví je uváděno do souvislostí s vlastními vědomostmi, zkušenostmi, pozadím a hodnotami. Dalším cílem je přiblížit význam místa a v ideálním případě je metoda interpretace také zábavným způsobem vzdělávání pro všechny účastníky. Tuto metodiku v současné době využívá mnoho muzeí, historických, přírodních i kulturních památek po celém světě.

Abychom porozuměli významu židovského hřbitova v Žitavě a mohli toto porozumění předávat dál, budeme v rámci tohoto projektu využívat metodu interpretace kulturního dědictví. Cílem je vytvořit na historickém místě vzpomínkové prostory, ve kterých je možné pochopit život, umírání i kulturní dědictví židů – ať už na místě nebo online. Účastníci budou seznámeni nejen s nejdůležitějšími historickými prameny a materiály o židovském hřbitově, ale dostane se jim i základního školení v oblasti interpretace kulturního dědictví, plánování interpretace a interpretačních médií. Většinou budete pracovat v malých skupinách, přičemž každá se bude zabývat konkrétním úkolem.

Práce bude doprovázena kulturním a vzdělávacím programem. Abychom získali představu o kulturních zvláštnostech Trojmezí, navštívíme i jiná místa spojená s životem Židů, a to v Görlitz (Zhořelec, DE), Liberci (CZ) a Sieniawce (PL). Pokud to okolnosti dovolí, budou si moci účastníci popovídat s místními o své práci a sami jim pokládat otázky. Kromě toho si budeme povídat se členy židovské obce Drážďany o aktuálním životě Židů v Německu.

Projekt Mazeva

Zatím žádné komentáře

Přidat nový komentář
* Všechny údaje jsou povinné.

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.